Radar Detectors - Veil Introduction
veil heading links
Veil HomeAbout VeilProduct RegistrationVeil ResourcesVeil Sitemap
Why is Veil Effective at Defeating Police Laser
Police Laser Primer
VEIL FAQs
VEIL Test Results
Buy VEIL

radar detectors 

Valentine One Radar Detector Escort 8500 X50 Radar Detector Beltronics RX65 Radar Detector
VEIL improves the performance of all radar/laser detectors!

Vanaf juni 2004 waren de drie best presterende radar detectors, in de categorie boven $300.00:

Beltronics RX65 Pro
Escort 8500 X50
Valentine One v1.8


Deze radardetectors presteerden het best in het detecteren van laser.  Al kan dit onwaarschijnlijk klinken, is het over het algemeen gemakkelijker voor een radar detector om laser te detecteren van op een grote afstand dan van nabij - in feite het tegenovergestelde van radar.  De reden hiervoor is dat wanneer de afstand tot het doelwit vergroot, vergroot ook het spreidingspatroon van de laser.  Hoe wijder de laserstraal, hoe groter de kans dat uw radar detector de straal kan "zien".  Wanneer de afstand tot het doelwit afneemt, versmalt de straal.

Vandaar dat, wanneer een officier op uw nummerplaat of op een koplamp mikt vanop een kortere afstand, en wanneer uw radardetector vrij hoog op uw voorruit is geinstalleerd, de laserstraal misschien niet wijd genoeg is om tot bij uw detector te raken.  Dit betekent GEEN WAARSCHUWING!  In testen, demonstreerde de Valentine One de beste resultaten om deze vorm van "off-axis"laser te detecteren.  Het is echter niet waterdicht!

Om dit "effect" te minimaliseren, installeert u uw radardetector zo laag mogelijk tegen de voorruit of plaats u hem op het dashboard.  In beide gevallen, verzeker uzelf er van dat er geen visuele obstructies zijn, zoals regenwissers of UV filters die gebruikelijk worden opgenomen in voorruiten.

De andere twee detectors hebben ook een fijngevoelige laserdetectiecapaciteit en hebben bijkomende functies zoals het detecteren van POP radar - een dodelijke vorm van radar die plaatsheeft in stoten van 67ms, een te korte tijdsspanne voor detectors die niet speciaal hiertoe ontworpen zijn om het te detecteren.

De belangrijkste elementen die bijdragen tot uw beslissing over het type van radar detector dat u selecteert, zijn het gebied waarin u zich voornamelijk bevindt en de vormen van snelheidsbegrenzing die er gebruikt worden.

In onze opinie, wanneer er veel laser gebruikt wordt in uw regio, zoek dan de allerbeste laser detector (een apparaat dat u op uw voorruit installeert), geef de mogelijkheid om POP te detecteren op (deze limitatie geldt niet langer voor de V1p), en tracht grote sensitiviteit aan de achterzijde te bekomen, de V1 lijkt de beste oplossing.

Als u echter over de meeste recente technologie op het vlak van radar detectie wenst te beschikken, dan geven de RX65 en de 8500 X50 de beste oplossing.  Deze beide toestellen verlenen gelijkaardige laser performance.

De Bel RX65 Pro is qua functie erg gelijkend op de Escort 8500 X50 met de extra optie om te ageren tegen Ku - een oudere Europese frequentie die misschien al vlug in Amerika gebruikt wordt.

In de categorie van radar detectors onder de $200.00 boekten alle volgende gelijkaardige resultaten wat betreft laser detectie.

Cobra 9700
PNI 7500
Whistler 73

Hoe goed de Valentine One radar detector ook is in het opmerken van laser, het is erg waarschijnlijk dat wanneer het alarm van uw detector afgaat, u al geregistreerd bent door laser, behalve als u uzelf beschermt hebt met VEIL, een actieve laser jammer, of beide.

Dat is de reden waarom verschillende van deze detector makers ook actieve laserjammers hebben ontworpen - anders gekend als ECMs of electronic counter measures.

Volgens de Speed Measurement Labs impartiele testgegevens.

home | waarom veil werkt | politie lasers info | frequente vragen | resultaten | koop veil
ondernemingsprofiel | productregistratie | radardetectors | laserjammers
sitemap

copyright © 2004
 Veil. all rights reserved veil corporation