Radar Detectors - Veil Introduction
veil heading links
Veil HomeAbout VeilProduct RegistrationVeil ResourcesVeil Sitemap
Why is Veil Effective at Defeating Police Laser
Police Laser Primer
VEIL FAQs
VEIL Test Results
Buy VEIL
 


 
Hoe Werkt de Politie Laser (LIDAR)?
Waarom is een Politielaser een Grotere Bedreiging dan een Radar?
Hoe Kan Ik een Laser Snelheidsboete Vermijden?

Hoe werkt de politielaser (LIDAR)?

LIDAR is een acroniem voor LIght Distance And Ranging.   Een LIDAR pistool zendt een scherp gerichte lichtstraal uit, bijna binnen het infrarode spectrum van het licht, die zich concentreert op een golflengte van 904nm en die ongeveer 56 cm in doorsnede meet op een afstand van 300m. Anders dan RADAR dat de snelheid van een voertuig onmiddellijk bepaalt door de Doppler wisseling van het voertuig te meten, berekent LIDAR de snelheid door de veranderende tijd die het inneemt om de reflecterende lichtstralen te "zien" gedurende een bepaalde periode te observeren.


 

Na dit product gedurende vele uren met verschillende autos en verschillende soorten laserguns te hebben getest, hebben we de vijf belangrijkste factoren die bijdragen tot de effectiviteit van de laser kunnen bepalen. Deze zijn (van meest naar minst belangrijk): of er zich al dan een nummerplaat aan de voorzijde van het voertuig bevindt; de oppervlakte die wordt ingenomen door koplampen, mistlampen en parkeerlampen aan de voorzijde; de hoeveelheid grote secties chroom die zich loodrecht tegenover het wegdek bevinden aan de voorzijde; de bouw van het voertuig - voornamelijk hoeveel van het voertuig verticaal of loodrecht tegenover het wegdek staat; en tenslotte de kleur van het voertuig (wit is het gemakkelijkst te detecteren) en het type autoverf (metallic is het gemakkelijkst te detecteren.)

Laten we elk van deze factoren die bijdragen tot de "zichtbaarheid" van een voertuig voor een laser, eens nader bekijken.

Ten eerste./. De meeste staten en landen verplichten het gebruik van nummerplaten vooraan (slechts zeventien Amerikaanse staten vormen hierop een uitzondering.) Deze nummerplaten worden loodrecht tegenover het wegdek bevestigd, waardoor ze een sterke reflector van lichtenergie vormen. Bovendien zijn de meeste nummerplaten vandaag retro-reflectief wat in feite de hoeveelheid gereflecteerd licht vergroot en intensifieert. We hebben kunnen constateren dat zelfs bij zwarte autos met verborgen koplampen, zoals Corvettes, het doelwitbereik tot op vier maal de afstand verhoogt met een nummerplaat vooraan!

Ten tweede.. Kop/mistlampen en parkeerlichten zijn ook sterke reflectoren, maar omdat ze gewoonlijk verder uit mekaar staan en omdat de LIDAR straal gewoonlijk slechts een gedeelte van de lichten in een keer raakt, vormen ze een secundaire bijdragende factor.

Ten derde.. Voertuigen met grote chroomsecties vormen een gemakkelijker doelwit dan voertuigen zonder chroom of met dunne, complexd grills met veel ruimte tussenin.

Ten vierde.. De frontale bouw van een voertuig heeft een grote invloed op het doeltreffende bereik van de laser. Corvettes, Camaros, Mustangs, en vele geimporteerde sportautos hebben een stijl afhellende voorkant met minder oppervlakte loodrecht tegenover het wegdek. Daarom zijn deze aerodynamisch uitziende wagens moeilijker te raken met lasers omdat dit type van autos de laserstralen wegkaatsen van de bron, het laserpistool. Deze automodellen zullen het meeste voordeel behalen van VEIL.

Ten vijfde.. De kleur en het verftype dragen bij tot de opmerkbaarheid van een voertuig. Metalen en/of lichtere autos vormen een gemakkelijker doelwit op lange afstand dan donkere niet-metalliek autos. Het zal u misschien verbazen dat kleur niet hoger scoort in de lijst van belangrijkheid. We hebben echter kunnen constateren alle laser guns zoveel zijn verbeterd sinds ze voor het eerst werden uitgebracht, dat de andere factoren een belangrijkere bijdrage zijn gaan leveren tot de algehele zichtbaarheid voor de laser. Donkere voertuigen zullen echter het meeste voordeel behalen met VEIL, omdat van zodra de reflecterende zones met VEIL zijn verduisterd, de kleur van de auto de enige bron van reflectiviteit vormt.Page Top
  

Waarom is een politielaser een grotere bedreiging dan een radar?

Instantiele RADAR is al vele jaren in gebruik. Dit zal wellicht de grootste potentiele bedreiging vormen in elke regio die niet naar volledige laser snelheidsbegrenzing is overgegaan.

Zelfs instantiele RADAR heeft enkele negatieve nevenwerkingen voor de politie. RADAR energie heeft een erg wijde spreiding en wordt in verschillende richtingen gereflecteerd. Dat verleent bestuurders die een voertuig volgen dat een doelwit vormt, dikwijls een goede waarschuwing. Daarenboven is RADAR over het algemeen niet erg precies in de identificatie van het voertuig dat verantwoordelijk is voor de snelheidsovertreding, waardoor het een visuele identificatie van de politie-agent vereist.

Met politie laser, on the heeft de agent al een visuele bepaling van uw voertuig gemaakt, omdat hij of zij uw voertuig bewust uitselecteert, een beetje zoals een scherpschutter met een rifle-pistool door de lens. Bovendien gebruikt een laser een sterk gerichte laserstraal die nauwelijks de voorkant van uw voertuig omvat en weinig spreiding veroorzaakt. Dit maakt voortijdige detectie nagenoeg onmogellijk zelfs met de meest precieze detectors.

Daarenboven wordt de laser over het algemeen gebruikt vanop een grotere afstand wat bijdraagt tot het verrassingselement omdat men dikwijls niet eens in staat is de bediener van het pistool te onderscheiden.

Deze sterke combinatie van ogenblikkelijk gebruik samen met ontbreken van een voortijdige waarschuwing is de echte bedreiging die de laser vormt. Zelfs ontwerpers van detectors geven toe dat het gebruik van  laserdetectors "weinig" verdienste heeft, behalve de gebruiker te waarschuwen dat er hem een bekeuring boven het hoofd hangt.

Ook al bevindt u zich op een drukke autosnelweg, dit reduceert de kans om opgepikt te worden niet, zoals bij RADAR het geval is.

Page Top

 


Hoe kan ik een Laser Snelheidsboete vermijden?
 

Kies een donkerdere auto!

Echt waar, als u de eigenaar bent van een licht gekleurde auto of vrachtwagen, denk er dan eens over om een beschermende beugel op de voorkant aan te brengen. Deze beugels zijn over het algemeen zwart en zullen het doelwitbereik reduceren.

Verwijder decoratieve platen aan de voorzijde en/of bedek het oppervlak met doorschijnende plaatbedekking die aan beide kanten met VEIL bedekt is. Verf alle reflecterende objecten(lichten).

 

 

Een ander belangrijk hulpmiddel is een goede radar / laser detector; er is een groot aantal erg goede apparaten op de markt. Wat u ook doet, bezuinig niet op een van deze bovengenoemde want kost van een bekeuring, de daarop volgende puntentelling en de extra verzekeringskosten kunnen tot in de honderden euros oplopen.

De prestaties van het ene apparaat tegenover het andere kunnen sterk uiteen lopen en kunnenhet verschil maken tussen een "close call" en een heftige boet. Onderzoek de dingen eerst nader. 

 

Betrouwbare informatiebronnen zijn online te vinden op Speed Measurement Labs, Car and Driver, en Radar Roy.

Een van de meest effectieve maatregelen die u kan nemen om uw kansen op het krijgen van een LIDAR snelheidsboete te verkleinen, is u altijd bewust zijn van uw omgeving. In de tijd van schrijven, moet LIDAR steeds bediend worden vanuit stilstand (ook al zal dit wellicht snel veranderen.)

Bovendien zal de agent het laserpistool wellicht bedienen vanuit een geschikt uitkijkspunt aan de kant van de weg, ook al kan dit van op een grotere afstand dan RADAR. Wees daarom een attente bestuurder; weet waar er zich gewoonlijk snelheidscontroles voordoen en wat voor technologie er gebruikt wordt zoals LIDAR, RADAR, VASCAR, etc.

Houdt het rijgedrag van de voertuigen voor u in de gaten. Bijvoorbeeld, wanneer de autos voor u in een bocht of onder een bovenkruising rijden, remmen ze dan plots zonder duidelijke reden? De bestuurders reageren misschien op een snelheidscontrole.

Tenslotte (en dit zal banaal klinken), rijdt niet overdreven onder de gegeven omstandigheden. Ik heb van tijd tot tijd wel eens geblunderd bij een snelheidscontrole, omdat ik niet lette op mijn snelheid, en toch had ik de tijd om af te remmen tot op een punt dat de agent niet meer de moeite nam om me te stoppen.

 

home | waarom veil werkt | politie lasers info | frequente vragen | resultaten | koop veil
ondernemingsprofiel | productregistratie | radardetectors | laserjammers
sitemap

copyright © 2004
 Veil. all rights reserved veil corporation