Radar Detectors - Veil Introduction
veil heading links
Veil HomeAbout VeilProduct RegistrationVeil ResourcesVeil Sitemap
Why is Veil Effective at Defeating Police Laser
Police Laser Primer
VEIL FAQs
VEIL Test Results
Buy VEIL

laser jammers 

Valentine One Radar Detector

Escort 8500 X50 Radar Detector

Beltronics RX65 Radar Detector
VEIL verbetert de prestaties van alle laser jammers!

Vanaf juni 2004, van de laser jammers die momenteel verkocht worden in de US, lijkt de Blinder de beste prestaties te leveren onder de laser jammers.

De Blinder M20 (2 transponders) en de M40 (4 transponders) worden voor respectievelijk ongeveer $350.00 en $600.00 verkocht en vereisen professionele installatie in het voertuig.

Andere jammers zijn, de Beltronics LaserPro™ 905 ($299),  K40 LaserDiffuser ($299), en de Escort Passport SRX ($800).

Prijzen zijn exclusief installatiekosten.

In de voorafgaande jaren, hebben tests aangetoond dat de prestatie van laser jammers sterk kunnen afhangen van het merk van de laser gun.  De meeste vervaardigers van laserguns updaten hun bedrijfsgegevens zodat ze laserjammers om de tuin kunnen leiden om geen storingssignaal uit te zenden.

Laser Atlanta heeft gedemonstreerd dat wanneer hun laserpistool wordt bediend in stealth mode, de meeste jammers omzeild kunnen worden en de politie ondanks het gebruik van de jammer toch een snelheidsmeting kan bekomen.

Dit kan gevaarlijk zijn voor  bestuurders die denken dat hun laser jammers hun altijd met succes tegen lasers zullen beschermen en die misschien wat onvoorzichtiger rijden dan anders.

We weten niet hoeveel van Laser Atlantas pistolen er vandaag gebruikt worden of waar precies.  We geloven niet dat ze zo populair zijn als de Kustom Pro Laser III of de LTI UltraLyte.  De kans dat u een LA pistool in staal mode tegenkomt zijn dan ook welicht gering.  We bevelen aan dat u onderzoekt welke laserguns er precies gebruikt worden binnen het gebied dat u bezoekt.

De betere laser jammers voorzien meerdere transponders geplaatst op elk van de reflectieve zones aan de voorzijde van uw wagen - de twee koplampen en de nummerplaat.  Het is zeker niet zo doeltreffend om slechts een jammer bij de nummerplaat te gebruiken. Omwille van dezelfde reden falen radardetectors soms in het detecteren van een laser, wanneer ze hoog op de voorruit zijn geinstalleerd.  De jammer reageert niet als het de laserstraal kan zien.

Alhoewel we tot op heden VEIL nog formeel moeten testen met een laserjammer, geloven we sterk dat we hun prestaties kunnen verbeteren.  Aangezien we essentieel de grootste bronnen van laserreflectiviteit elimineren, moet de laser jammer minder hard hard werken om het lasersignaal tegen te gaan.

Hierenboven, geloven we ook dat in situaties waar laserjammers falen of deels falen in het uitzenden van een storingssignaal, VEIL in zulke omstandigheden een extra marge van bescherming toevoegt.   Het is misschien zelfs mogelijk dat een transponder op de nummerplaat volstaat, aangezien de koplampen in feite van het geheel worden ge-elimineerd.


Volgens de Speed Measurement Labs impartiele testgegevens.

home | waarom veil werkt | politie lasers info | frequente vragen | resultaten | koop veil
ondernemingsprofiel | productregistratie | radardetectors | laserjammers
sitemap

copyright © 2004
 Veil. all rights reserved veil corporation